روشهای منظم کردن سیمها

یک ایده ساده برای منظم کردن سیم ها در کنار یکدیگر در حین عملیات سیم کشی

 

با این روش می توانید سیم ها و کابل های نامنظم را به صورت زیبا و منظم در کنار یکدیگر آرایش دهید و از کار خود لذت ببرید .