تقویت صوت موبایل

ساخت تقویت کننده صوتی صدای هندزفری

| مدار مبتدی | ساخت تقویت کننده صوتی صدای هندزفری نقشه مبتدی ساخت تقویت کننده صوتی صدای هندزفری موبایل . . . این مدار برای افراد مبتدی میباشد و در آن از یک آیسی LM386 و یک خازن 470 میکروفارادی…