مدار سمعک قوی

مدار سمعک ترانزیستوری

 

این مدار از سه عدد ترانزیستور BC547 و چند عدد مقاومت و خازن تشکیل شده است و تا حد بالایی صدای اطراف را تقویت می کند و با کیفیت خوب به خروجی هدایت می کند
میکروفن بکار رفته در این مدار از نوع خازنی کوچک می باشد که در بازار به راحتی یافت می شود ، در ساخت مدار و جای گذاری قطعات دقت کنید ، میکروفن دارای پایه مثبت و منفی می باشد که پایه منفی اش به بدنه متصل است ، ترانزیستورها نیز دارای پایه بیس و کلکتور و امیتر هستند که باید کاتالوگش را از اینترنت مشاهده کنید و با دقت و دقیق جای گذاری نمایید