آزادراهی مخصوص ماشینهای الکتریکی

آزادراهی مخصوص خودروهای الکتریکی در انگلیس طراحی شده است که این خودروها با حرکت بر روی لاین سبز شارژ می شوند ، این طرح تا سال آینده در کل انگلیس اجرا می شود .

 

پس از اتمام نفت در کره زمین اولین راه پیش رو استفاده از خودروهای برقی می باشد ، به همین جهت برخی از کشورها از هم اکنون در حال تمرین و زمینه سازی برای این امر می باشند تا جزو اولین کشورهای استفاده کننده از این وسایل باشند .