مدار داخلی LED های چند رنگ

مدار داخلی LED های چند رنگ

 

 

یک ال ای دی هفت رنگ تشکیل شده است از سه عدد ال ای دی سبز و قرمز و ابی در قالب یک ال ال دی چهار پایه که با ترکیب رنگها رنگهای مختلف بوجود می آید .