کارکردن با جامپر

جامپر چیست و انواع جامپرها

جامپر چیست و انواع جامپرها کدامند و چه کاربردی در الکترونیک دارند ؟   جامپر چیست و چه کاربردی دارد ؟ جامپر در لغت انگلیسی به معنی پرش کننده میباشد ، از جامپرها در مدارات الکترونیکی برای اتصال یک نقطه…