نقشه ساخت پروژکتور

مدار ساخت پروژکتور خورشیدی

| مدار کاربردی |   ساخت پروژکتور خورشیدی   مدار فوق نقشه یک پروژکتور خورشیدی را نشان میدهد که با ولتاژ 5 الی 12 ولت کار میکند ، در ابتدای این مدار از یک آیسی 7805 استفاده شده است که…