مدار تقویت کننده صوتی قدرتمند

مدار آمپلی فایر ساده و قوی

مدار آمپلی فایر ساده و قوی این مدار یک مدار تقویت کننده صوتی ساده و بدرد بخور و با کیفیت است که در آن از یک تراشه lm386 استفاده شده است ، از این مدار میتوانید برای تقویت صدای موبایل…