فرق خازن شیمیایی و الکترولیت

خواندن مشخصات خازن الکترولیتی

خواندن مشخصات خازن الکترولیتی چگونه است ؟ بر روی بدنه خازنهای الکترولیتی یا همان خازن های شیمیایی چند فاکتور مختلف درج شده است ؛ طبق تصویر زیر میتوانید این فاکتورها را بخوانید ؛ ولتاژ کاری خازن و ظرفیت خازن از…