رگولاتور 7805 کاتالوگ

رگولاتور ولتاژ چیست و ظاهر رگولاتورها چگونه است

رگولاتور ولتاژ چیست ؟   قطعاتی که وظیفه آنها ثابت نگه داشتن سطح ولتاژ روی یک مقدار خاص است رگولاتور نام دارند ، در بیشتر مدارات الکترونیکی نیاز به یک ولتاژ ثابت و بدون تغییر برای تغذیه مدارات داریم که…