خازن شیمیایی

انواع و اقسام خازنها

| قطعه شناسی | در تصویر زیر انواع و اقسام مدلهای خازنها را مشاهده میکنید با ذکر نام آنها و پلاریته   خازنها انواع و اقسام گوناگونی دارند و در دسته های مختلف دسته بندی می شوند اما عملا همه…