بیشتر کردن صدای موبایل

مدار آمپلی فایر ساده همراه

توضیحات اولیه :   در این پست یک مدار آمپلی فایر یا تقویت کننده صوتی کوچک و ساده و کاربردی به شما معرفی خواهیم کرد ، این مدار را از یک سایت خارجی برای شما ترجمه کرده ایم و یکی…