اهن ربای الکتریکی داخل رله

رله چیست و چه کاری انجام می دهد

رله چیست و چه کاری انجام میدهد و از چه چیزی تشکیل شده است ؟     با مطالعه تصویر بالا بیشتر در مورد رله ها بدانید و به معلومات برقیتان بیفزایید ؛ شکل کلی و ساختمان کلی رله ها…