تصاویری از محتویات پکیج

 
محتویات پوشه اول ( آموزش الکترونیک )

محتویات پوشه تعمیر 20 وسیله برقی مهم

 
محتویات پوشه تعمیر ECU خودرو

 
محتویات پوشه هدیه ( ساخت 15 وسیله کاربردی )

 


تصاویری از کیفیت کتابهای داخل پکیج 

 

 

 

 


 
تصاویری از کتابهای آموزش ساختنی

 

 

 


این تصاویر تنها بخشی از صد ها فایل موجود در پکیج را به شما نمایش داد که فقط برای سنجش کیفیت و محتوی پکیج برای شما عزیزان قرار داده شده است و کل محتویات صدها برابر این تصاویر است

 


برای بازگشت به صفحه قبلی اینجا کلیک کنید