انواع و اقسام خازنها

| قطعه شناسی |
در تصویر زیر انواع و اقسام مدلهای خازنها را مشاهده میکنید با ذکر نام آنها و پلاریته

 

خازنها انواع و اقسام گوناگونی دارند و در دسته های مختلف دسته بندی می شوند اما عملا همه آنها یک کار را انجام میدهند ، فقط مقدار ظرفیت و ولتاژ کاری آنها باعث می شود که چهره های گوناگون پیدا کنند ، در شکل بالا انواع و اقسام خازنها به تصویر کشیده شده است ، منظور از پلاریته همان پایه مثبت و منفی است که در تصویر نوشته شده است ، بعضی از خازنها پلاریته دارند و بعضی ها ندارند و مثبت و منفی ندارند ، پرکاربردترین مدل خازن ها مدل عدسی و شیمیایی ایستاده است که بیشتر در مدارات الکترونیکی به چشم میخورد ، نوع عدسی پایه مثبت و منفی ندارند و ظرفیت بسیار ناچیزی دارند و نوع ایستاده شیمیایی دارای ظرفیت بالاتر و همچنین پلاریته مثبت و منفی هستند .

 

 

امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد . . .