این مجموعه شامل  هفت کتاب الکترونیکی  PDF میباشد که بصورت زیبا و با فونتی دلنشین نوشته شده است و محتوی هر کتاب حدود 10 صفحه توضیحات به زبان ساده به همراه عکس و نمونه مثال می باشد و با مطالعه این کتابها در یک الی دو روز می توانید به  یک الکترونیک کار نیمه حرفه ای تبدیل شوید و […]