تبلیغات

مشخصات سایت الکتروکیتز

 

ادرس : www.elektrokits.ir
رنگ گوگل : 2
بازدید کننده روزانه : +1000
رنک الکسا : 13000

 

هزینه تبلیغات با لینک فالو :

 

تبلیغ مربعی دو الی سه خطی سمت راست
یک ماهه : 70 هزار تومان
سه ماهه : 200 هزار تومان

 

برای انجام تبلیغ با ما تماس بگیرید :
09362217241
به شرکت های معتبر سه روز تبلیغ تستی ارائه می گردد